Beschrijving NaCl analyzer Hanna Instruments

Gebruikte NaCl analyzer van Hanna Instruments Foodcare. Inclusief FC300 electrode. De electrode is lang niet gebruikt en heeft om de functionaliteit te testen nieuwe referentievloeistof nodig (zie Engelstalige handleiding). De meter zelf lijkt in orde.

Description NaCl analyzer Hanna Instruments

Used Hanna Instruments Foodcare NaCl analyzer. Including FC300 electrode. The electrode has not been used for a long time and (if still functional) would need new reference fill solution (see manual). The handheld meter itself appears in good order.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page