Beschrijving Applied Biosystems GeneAmp 9600

De GeneAmp 9600 automatiseert de polymerase kettingreactie (PCR) techniek om DNA te vermenigvuldigen. Het aantal DNA moleculen verdubbelt na iedere PCR cyclus. Een cyclus bestaat uit drie stappen: (1) Denaturatie van het template DNA bij 94-95℃. (2) Aanhechting van de specifieke primers aan de DNA strengen bij 37-65℃. (3) Verlenging van de primers bij 72℃. Stappen 2 en 3 kunnen worden gecombineerd zodat een tweestaps cyclus ontstaat.

De GeneAmp 9600 heeft een programmeerbaar blok dat snel en uniform PCR monsters koelt en verwarmt. Het blok kan 96 microbuisjes (0.2 ml) in een 8 x 12 matrix tegelijk verwerken. Gebruikers kunnen 150 PCR protocollen opslaan.

Gebruikershandleiding (Engelstalig)

Breedte x diepte x hoogte = 52 x 61 x 30.5 cm, gewicht 40.5 kg, netspanning 220-240 VAC.

Description Applied Biosystems GeneAmp 9600

The GeneAmp PCR System 9600 automates the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique for amplifying DNA, doubling the number of DNA molecules after each PCR cycle. A typical cycle consists of three steps: (1) Denaturing the template DNA at 94-95℃. (2) Annealing of the target-specific primers to the two separated DNA strands at 37-65℃. (3) Extending the annealed primers with a DNA polymerase at 72℃. Steps 2 and 3 can also be combined to yield a two-step cycle.

The GeneAmp PCR System 9600 contains a programmable heating and cooling block, which rapidly and uniformly heats and cools PCR samples. The sample compartment can hold 96 MicroAmp Reaction Tubes (0.2 ml) in an 8 x 12 array. Users can store up to 150 PCR protocols.

User's manual

Width x depth x height = 52 x 61 x 30.5 cm, weight 40.5 kg, voltage 220-240 VAC.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page