Beschrijving Bio-Rad 2110 fractieverzamelaar

De Bio-Rad 2110 fractieverzamelaar kan tot 80 fracties verzamelen in 13 x 100 mm glazen of plastic buisjes (niet inbegrepen) met een debiet tot 40 ml/ min. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met zwaartekracht kolommen, preparatieve elektroforese en vloeistofchromatografie systemen.

Handleiding (Engelstalig)

Breedte x diepte x hoogte = 24 x 33 x 25 cm, gewicht 2.3 kg, netspanning 100/120/220/240 VAC.

Description Bio-Rad 2110 fraction collector

The Bio-Rad 2110 fraction collector can be used with gravity feed columns, preparative electrophoresis and liquid chromatography systems. It can collect up to 80 fractions at a flow rate of up to 40 ml/min. It accepts standard 13 x 100 mm test tubes (not included).

Instruction manual

Width x depth x height = 24 x 33 x 25 cm, weight 2.3 kg, voltage 100/120/220/240 VAC.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page