Beschrijving Lab-Line vacuum oven 3618-1CE

Stralingswarmte van de wanden zorgt voor optimale uniformiteit voor drogen en andere toepassingen. Glaswolisolatie (7.6 cm) voorkomt verlies van warmte. Maximumtemperatuur ca. 200°C. Aansluiting voor vacuum en eventuele aan- en afvoer van inerte gassen zoals stikstof, kooldioxide of argon. De rustwaarde van de vacuummeter is hoger dan 0 mm Hg maar de meter heeft nog voldoende bereik om circa 25 mm Hg vacuum te tonen. De deurpakking is versleten maar nog wel in staat om vacuum te waarborgen.

Gebruiksaanwijzing (Engelstalig)

Breedte x diepte x hoogte = 64 x 64 x 56 cm buitenzijde, 36 x 51 x 36 cm binnenzijde, volume 65 L, voedingsspanning 240 VAC.

Description Lab-Line vacuum oven 3618-1CE

Radiant warm-wall heating system optimizes uniformity and conserves chamber space for drying, curing, vacuum embedding and plating applications. Maximum temperature approximately 200°C. Glass wool insulation (7.6 cm) prevents heat loss. Front-mounted three-way valve for evacuation, venting and purging of inert gases (e.g. nitrogen, carbon dioxide or argon) with vacuum fittings on the front of the unit. The offset of the vacuum meter is above 0 mm Hg but the meter still allows measuring approximately 25 mm Hg of vacuum. Door gasket is worn but still allows vacuum operation.

Operating manual

Width x depth x height = 64 x 64 x 56 cm exterior, 36 x 51 x 36 cm interior, volume 65 L, voltage 240 VAC.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page