Beschrijving CMA 600 Microdialysis Analyzer

De CMA 600 is ontwikkeld voor het analyseren van kleine dialysaatmonsters die zijn verkregen door microdialyse. De CMA 600 gebruikt colometrische bepalingen met enzym reagentia. Monsters kunnen individueel of groepsgewijs worden geanalyseerd. De CMA 600 is computergestuurd en kan worden geintegreerd in een mobiel systeem. Er kunnen maximaal drie monsters gelijktijdig worden geanalyseerd. Software is gratis online beschikbaar. Computerapparatuur en monsterbuisjes zijn niet bij de verkoop inbegrepen.

Gebruiksaanwijzing en software (Engelstalig)

Breedte x diepte x hoogte = 393 x 445 x 345 mm, gewicht kg, voedingsspanning 220-240 VAC.

Description CMA 600 Microdialysis Analyzer

The CMA 600 Microdialysis Analyzer was developed for the small sample volumes of dialysates obtained when sampling by microdialysis. The CMA 600 uses colorimetric measurement with enzyme reagents. Samples can be analyzed one at a time or in batch. The CMA 600 Microdialysis Analyser is computer controlled and can be integrated in a mobile system. Samples from up to three individuals each with one to three catheters can be analyzed simultaneously. Software is freely available online. Computer equipment and sample vials are not included in the sale.

User manual and software

Width x depth x height = 393 x 445 x 345 mm, weight 23 kg, voltage 220-240 VAC.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page