Beschrijving HP 35900C interface

De HP/Agilent 35900 is een tweekanaals gebufferde interface die analytische instrumenten verbindt met laboratoriumapparatuur van Agilent en andere fabrikanten. Het apparaat zet het analoge signaal van analytische instrumenten om naar digitale data en zendt deze door naar de host computer voor verdere verwerking.

Het apparaat heeft enkele krassen maar start goed op.

Gebruikershandleiding (Engelstalig)

Description HP 35900C interface

The HP/Agilent 35900 is a dual-channel run buffered interface that connects analytical instruments to Agilent and other laboratory instruments. It converts the analog signal from analytical instruments to digital data and transmits it to the host computer for further processing.

The interface has some scratch marks but powers up fine.

User manual

Terug naar hoofdpagina/Back to main page