Beschrijving opthalmische scanner

Het I3System-ABD opthalmisch diagnostisch ultrasound system kan worden gebruikt om oogafwijkingen zoals maculadegeneratie vast te stellen. Het systeem start op, lijkt normaal te functioneren en kan patientgegevens van 3.5" diskette (niet meegeleverd) lezen. Omdat er geen probe aanwezig is was het niet mogelijk het apparaat verder te testen.

Korte gebruiksaanwijzing (Engelstalig) (Engelstalig)

Description ophthalmic scanner

The I3System-ABD ophthalmic diagnostic ultrasound system can be used to diagnose vision problems such as macular thickening. The system powers up, appears to function normally and can read patient data from 3.5" floppy disk (not included). However, due to lack of a probe further testing has not been possible.

Brief operating procedure

Terug naar hoofdpagina/Back to main page