Beschrijving MicroLumat

De MicroLumat Plus is een universele microplaat luminometer ontworpen voor bio- en chemoluminescentie detectie in 96-well and 384-well microplaten.

Het apparaat is getest door een 96-well microtiterplaat te lezen voorzien van achtergrond- en zwak-signaal-luminescentie van verf en NaCl (omdat er geen chemiluminescente reagentia voorhanden waren). De output werd naar een computer gestuurd via de verbindingskabel (meegeleverd) en gelezen door gratis COM poort uitlees software. Voor gebruik in een laboratorium is handmatige bewerking van de data of specifieke software nodig; deze is niet inbegrepen maar kan van Berthold en waarschijnlijk ook van andere fabrikanten worden verkregen. De injectoren zijn niet getest omdat er geen geschikte reagentia voorhanden waren.

Gebruiksaanwijzing (Engelstalig)

Breedte x diepte x hoogte = 600 x 502 x 290 mm, gewicht ongeveer 30 kg, voedingsspanning 230 VAC.

Description MicroLumat

The MicroLumat Plus is a universal microplate luminometer designed for all bio- and chemiluminescence measurements using 96-well and 384-well microplates.

The instrument has been tested by reading a 96-well microtiterplate with background and very low luminescence of paint and NaCl substances (due to lack of chemiluminescence reagents in the testing environment). The output was sent to a computer through the connecting cable (included) and read by freely available COM port reading software. Laboratory use would need manual processing of the data or additional software, which is not included but still available from Berthold and probably other suppliers. The injectors have not been tested due to lack of suitable reagents.

User manual

Width x depth x height = 600 x 502 x 290 mm, weight approx. 30 kg, voltage 230 VAC.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page