Beschrijving TiterTek Plus microplate reader

Deze TiterTek Plus MS212 microplaatlezer start op maar kan niet verder worden getest door het ontbreken van een bijbehorende module. De prijs is hierop aangepast.

Description TiterTek Plus microplate reader

This TiterTek Plus MS212 microplate reader powers up but could not be tested further due to lack a dedicated module. It is priced accordingly.

Terug naar hoofdpagina/Back to main page