Beschrijving Cube Reader (nieuw)

Eenvoudig te gebruiken lezer voor standaard laterale flowtests. Apparaat voor kwantificering, semi-kwantificering of kwalificatie van testlijnintensiteit, aanpasbaar voor meerdere testlijnmetingen. Sneltesten niet bijgesloten.

Description Cube Reader (new in box)

Easy-to-use reader for standard lateral flow assays. Device for quantification, semi-quantification or qualification of test-line intensity, adaptable for multiple test-line measurements. Test cassettes not included.

Terug naar hoofdpagina / Back to main page